Turystyka

Niemojów znajduje się w Dolinie Dzikiej Orlicy, która oddziela Góry Bystrzyckie (po polskiej stronie) od Gór Orlickich (po stronie czeskiej).

Sporo informacji o Górach Bystrzyckich, i o Dolinie Dzikiej Orlicy, znajdą Państwo w przewodniku turystycznym „Góry Bystrzyckie i Orlickie”.

Opis przewodnika w serwisie Bystrzyckie.info. Polecamy!